Ara
VARTO MESLEK YÜKSEKOKULU

Müdürün Mesajı

19.10.2021 10:38

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu, ülkemiz ve bölgemiz endüstrisinin gereksinimleri doğrultusunda mesleki bilgi ve beceriye sahip, eleştirel düşünebilen, düşüncelerini üretime geçirebilen, teknolojiyi etkin kullanan, toplumsal sorunlara duyarlı, değişime ve gelişime açık bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yüksekokulumuz ön lisans düzeyinde, yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak, mesleki beceri düzeyi yüksek ve alanında yetkin kalifiye ara elemanlar yetiştirmek üzere modern bir eğitim hizmeti sunmaktadır.

Varto Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.02.2018 tarihli toplantısında açılması uygun görülen, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü “Optisyenlik” programı ve Yönetim ve Organizasyon Bölümü “Spor Yönetimi” programlarıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılında Muş Alparslan Üniversitesi akademik birimi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuz bünyesine 2019-2020 eğitim öğretim yılında Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü “Özel Güvenlik ve Koruma” programını, 2020-2021 eğitim, öğretim yılında “Eczane Hizmetleri” bölüm ve programını, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü “İlk ve Acil Yardım” Programını da katarak yükselen bir ivme ile gelişimini sürdürmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda 8 personel ofisi, 5 derslik ve 1 laboratuvarda, 17 akademik ve 2 idari personel ile 361 ön lisans öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu olarak öğrenciyi eğitim öğretimin merkezine alan, tüm paydaşları ile işbirliği içinde kaliteli bir eğitim sunmaktan büyük onur duymaktayız. Bu bağlamda bilimsel düşünceye sahip, etik değerleri özümsemiş, üretmeye ve araştırmaya ilgi duyan gençlerimizi ve akademik personeli bizimle aynı çatı altında bulunmaya davet ediyoruz.

 

 

Doç. Dr. Nevin TURAN ÖZEK

                                                                                                                                           Müdür

Hızlı Erişim