Ara
VARTO MESLEK YÜKSEKOKULU

Misyon

19.10.2021 10:38

Misyon
Meslek Yüksekokulumuz, tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde insana, topluma ve doğaya saygılı, bilgiye dayalı düşünebilen, düşüncelerini üretime geçirebilen, teknolojiyi etkin kullanan, toplumsal sorunlara duyarlı, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi, yetiştirdiği bireylerin yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak nitelikte, ihtiyaç duyulan kalifiye ara elamanlar olarak iş gücü potansiyeli oluşturmasını görev edinmiştir.

Hızlı Erişim